Sektörden Bilgiler
Kapital Factoring

2018 Kapital Faktoring A.Ş
Net kâr %47, faktoring gelirleri %42 büyümüştür. 2018 ciro 4,210,151,000. TL, faktoring alacakları 1,332,569,000. TL’dir. Kapital’in özkaynakları 2018 sonunda 774,483,000. TL’ye ulaşmıştır. 2018 yılında özkaynak kârlılığı %27, ortalama aktif getirisi %11 olmuştur.