Sektörden Bilgiler
Kapital Factoring

2016 Kapital Faktoring A.Ş
Faktoring alacakları %19.9, net kâr %58, faktoring gelirleri %40, ciro %24 aktifler %19 büyümüştür. 2016 ciro 3,405,725,000. TL faktoring alacakları 1,522,189,000. TL dir. Kapital Özkaynakları 2016 sonunda 584,973,000. TL na ulaşmıştır. Kapital son 10 yıldır sektörün en fazla vergi veren şirketidir. 2016 yılında Özkaynak kârlılığı Kapital’de %22 Sektör de %17 Ortalama aktif getirisi Kapitalde %8 , Sektör de %2 olmuştur.