Bize Yazın

Merkez 0(212) 330 01 410(212) 330 01 42

Maslak Link Plaza
Eski Büyükdere Cd. No:3-5 Maslak-İst

08.30 - 17.30 Pazartesi - Cuma

Gerekli Evraklar

Faktoring hizmet talebinde bulunmak için aşağıdaki belgelere ihtiyaç vardır:

* Faktoring başvuru formu.
* Şirket ana sözleşmesi ve (varsa) değişikliklerini içeren Ticaret Sicil Gazetesi(leri).
* Son 3 faaliyet yılına ait vergi dairenizden onaylı bilanço, gelir tabloları ve dipnotları (Başvurunuz ara dönemde ise, ilgili döneme ait ayrıntılı genel mizan ekleyiniz).
* Ayrıntılı genel mizan (Son bilanço dönemi için).

Faktoring sözleşmesi ve imza için gerekli belgeler :

Faktoring sözleşmesi yapabilmek için, şirketinizin hukuki statüsüne göre, aşağıdaki belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri gereklidir.

Anonim, limited ve kolektif şirketler için:

Son bir yıl içinde düzenlenmiş imza sirküleri ve sirkülerin dayanağı olan yönetim kurulu kararının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi.
Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınan ve yetkili imzaları gösterir güncel yetki belgesi.

Şahıs şirketleri için:

* Noter onaylı imza beyannamesi.
* Ticaret Sicil Memurluğu'ndan alınan Ticaret Sicil Tasdiknamesi (varsa her ortak için ayrı ayrı) (Ticaret Sicili dışında başka bir sicile kayıt zorunluluğu var ise, Ticaret Sicil Tasdiknamesi yerine, ilgili sicil tasdiknamesi (esnaf sicili gibi) ve yasal zorunluluğu bulunan Meslek Odası Kayıt Belgesi).
* Yetkili ya da kefil sıfatıyla sözleşmeye imza atacakların noter onaylı nüfus cüzdanı örnekleri ve ikametgah belgeleri.

Lütfen dikkat...

Belgelerinizi tam ve eksiksiz göndermeniz, işlem hızımıza büyük katkı sağlayacaktır...