Bize Yazın

Merkez 0(212) 330 01 410(212) 330 01 42

Büyükdere Caddesi
USO Center İş Merkezi, No: 245 Kat: 8 Maslak-İst

08.30 - 17.30 Pazartesi - Cuma

Kapital Faktoring A.Ş.

Kapital Faktoring Anonim Şirketi 18 Mayıs 1992 tarihinde kurulmuştur.

Şirket’in Kapital Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi olan ticaret unvanı 26 Aralık 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda Kapital Faktoring Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Unvan değişikliği 7 Ocak 2014 tarih ve 8230 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil edilmiştir.

Şirket’in faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışı mal alım satımı, üretimi veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak her çeşit faturalı alacaklarının alımı, satımı, temellük edilerek tahsil veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlaması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen mevzuata uygun olarak yapmaktır. Şirket, faaliyetlerini 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’’ ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (‘BDDK’) ‘’Finansal Kiralama, Faktoring, ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’i’’ çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirket’in kurucu ortakları Sadioğlu Ailesi, finans ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyette bulunan tüm şirketlerini bir Holding çatısı altında toplamak amacıyla 17 Haziran 2010 tarihinde Kapital Mali ve Gayrimenkul Yatırımlar Holding A.Ş. ’yi kurmuşlardır. 21 Aralık 2010 tarihinde Sadioğlu Ailesi, Şirket’te sahip oldukları 9,900,000 adet hisselerini Kapital Mali ve Gayrimenkul Yatırım Holding A.Ş’ ye devretmişlerdir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 200,000,000 TL’dir. Şirketin çıkarılmış her biri 1TL. değerinde 200,000,000 adet imtiyazsız hisse senedi bulunmaktadır.

Şirketin ticari sicile kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir.

Büyükdere Cad. No 245. Uso Center İş Merkezi.Kat: 8 Maslak/İstanbul

Ticaret Sicil No: 286850