Bize Yazın

Merkez 0(212) 330 01 410(212) 330 01 42

Maslak Link Plaza
Eski Büyükdere Cd. No:3-5 Maslak-İst

08.30 - 17.30 Pazartesi - Cuma

Kapital Faktoring A.Ş.

Kapital Faktoring Anonim Şirketi 18 Mayıs 1992 tarihinde kurulmuştur.

Şirket’in Kapital Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi olan ticaret unvanı 26 Aralık 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucunda Kapital Faktoring Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Unvan değişikliği 7 Ocak 2014 tarih ve 8230 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil edilmiştir.

Şirket’in faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışı mal alım satımı, üretimi veya hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak her çeşit faturalı alacaklarının alımı, satımı, temellük edilerek tahsil veya başkalarına temliki, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlaması gibi her türlü faktoring hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerinin verilmesi işlemlerini faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen mevzuata uygun olarak yapmaktır. Şirket, faaliyetlerini 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’’ ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (‘BDDK’) ‘’Finansal Kiralama, Faktoring, ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’i’’ çerçevesinde sürdürmektedir.

Şirket’in kurucu ortakları Sadioğlu Ailesi, finans ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyette bulunan tüm şirketlerini bir Holding çatısı altında toplamak amacıyla 17 Haziran 2010 tarihinde Kapital Mali ve Gayrimenkul Yatırımlar Holding A.Ş. ’yi kurmuşlardır. 21 Aralık 2010 tarihinde Sadioğlu Ailesi, Şirket’te sahip oldukları 9,900,000 adet hisselerini Kapital Mali ve Gayrimenkul Yatırım Holding A.Ş.’ne ayni sermaye olarak koymuştur. Şirketimiz; Kapital Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(Eski unvanı Kapital Mali ve Gayrimenkul Yatırımlar Holding A.Ş.)’ni 25 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile bütün aktif ve pasifiyle birlikte külli halefiyet yolu ile devir almıştır. Söz konusu birleşme kararımız İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 31 Ağustos 2020 tarihinde tescil, 03 Eylül 2020 tarihli 10152 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Devir alma yolu ile birleşme sonrasında Şirketimizin ödenmiş sermayesi 251.000.000 TL. olmuştur.

Şirketin ticari sicile kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir.

Maslak Link Plaza Maslak Mh. Eski Büyükdere Cd. No:3-5/7 Maslak / İstanbul
Ticaret Sicil No: 286850-0
Mersis No: 0498000151800017