Bize Yazın

Merkez 0(212) 330 01 410(212) 330 01 42

Maslak Link Plaza
Eski Büyükdere Cd. No:3-5 Maslak-İst

08.30 - 17.30 Pazartesi - Cuma

Yurtiçi Faktoring

Satıcı firma (müşteri), borçlu ve faktoring şirketinin aynı ülkede olması halinde gerçekleştirilen; finansman, garanti ve tahsilat fonksiyonlarının birarada veya ayrı ayrı kullanılabileceği faktoring işlemleridir. 

Avantajları

Vadeli alacaklarınızı nakde dönüştürür.
Satışlarınız kolay ve güvenli hale gelir.
Alacak ve borç kalemlerinin azalması ile satıcının bilançosu daha likit hale gelir, satıcı daha fazla işletme sermayesi yaratır.
Hammaddenin peşin alınması ile oluşacak maliyetlerin azalması sağlanır.Böylece üretim verimliliği ve karlılık artar
Alıcılara tanınan vade sayesinde, firmaların rekabet gücü artar, pazar payı genişler, kalite standardı yükselir.
Takip ve Tahsilat hizmetlerinin faktoring şirketi tarafından yapılması ile zaman ve gider tasarrufu sağlanır.
İstihbarat ve garanti hizmeti sayesinde alıcılarınızın finansal durumları hakkında bilgilendirir, riskli firmalara mal satmaktan kaçınmanızı sağlar

İşleyişi

Faktoring hizmetinden yararlanmak isteyen satıcı; mal veya hizmet satışından doğmuş/doğacak alacaklarını faktoring şirketine gerekli bilgi ve belgeler ile bildirir. Faktoring şirketi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra satıcı firmaya teklifini sunar. Bu teklifinde yapacağı hizmetleri, alacağı komisyon ve ücretleri bildirir. Faktoring şirketi ile satıcı firma arasında faktoring sözleşmesi imzalanır. Satıcı firma, fatura ve/veya alacağı tevsik eden evrakın bir kopyasını faktoring şirketine gönderir. Müşterinin talebine göre faktoring sözleşmesi çerçevesinde faktor tarafından ön ödeme yapılabilir. 

Gerekli Evraklar